توسعه پایداری شهری

 رايج ترين مفهوم توسعه پايدار تعریفی است كه در كنفرانس سران در شهر ريودوژانيرو بیان گردیده است. طبق اين مفهوم توسعه پايدار توسعه اي است كه ضمن آن كه پاسخگوی نیازهای کنونی است، توانائيهاي نسلهاي آينده را براي پاسخگويي به نيازها و خواسته هايشان به مخاطره نمي اندازد.

روند دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ در طی‌ سالیان‌ متمادی‌، بدون‌ در نظر گرفتن‌ ملاحظات‌ زیست ‌محیطی‌ مورد توجه‌ بود ولی‌ طی‌ دهه‌های ‌اخیر كه‌ آثار زیانبار پیشرفت‌ لجام ‌گسیختة‌ تكنولوژی‌ مخرب‌، بر چهره‌ زمین‌ مشهود گشت‌، نظرها به‌ سمت‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ و تخریب‌ منابع‌ و محیط‌ زیست‌ جلب‌ و بر لزوم‌ شكل‌گیری‌ انقلاب‌ عظیم ‌زیست‌محیطی‌، تأكید شد. به‌ طوری‌ كه‌ طی‌ دهه‌های‌ 1960 و 1970، بر این مبنا واژه‌ توسعة‌ پایدار مصطلح‌ شد

عوامل موثر در پایداری یک توسعه

         بهره وری:یک معادله پویاست که تولید غذا و دیگر کالاها را بدون اینکه برای سیستم ضرری داشته باشد برای مردم تامین می کند.بهره وری ظرفیت جامعه برای استفاده یا تغییر شکل سیستم های طبیعی در تولید غذا و کالا با بازده بهینه را می سنجد.

         عدالت: یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادلانه فرصت ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر سیستم های طبیعی پیرامون هستند.این اصطلاح در مورد توزیع ثروت در بین مردم نیز به کار می رود.

         انعطاف پذیری: به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه های ناگهانی گفته می شود .یعنی قابلیت سیستم برای ترمیم یا نگهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا بلند مدت.

         ثبات:یعنی ظرفین جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند سیستم های طبیعی بدون دگرگونی شدید.

شهر پایدار

 

شهرهای پایدار شهرهایی هستندکه برای حفظ سلامتی در دراز مدت اقداماتی انجام داده اند. این شهرها چشم اندازی دارند که توسط تمام بخش های جامعه شامل حرفه های مختلف، گروه های آسیب پذیر،طرفداران محیط زیست،مجامع مدنی، نهادهای دولتی وتشکل های مذهبی پذیرفته شده و فعالانه ارتقا داده می شود. این شهرها منابع را به شکل صحیح و به اندازه مصرف می کنند و سعی دارند اقتصاد خود را با اساس محلی حفظ کرده و توسعه بخشند.معنای پایداری در جوامع مختلف متفاوت است چرا که جوامع مختلف برحسب شرایط اجتماعی ،اقتصادی، زیست محیطی و سطح داوری خود،درک یکسانی از پایداری در شهر نخواهند داشت.در کل برای رسیدن به پایداری توجه به نقش مردم و شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که دستیابی به راهبردهای شهرپایدار را بهتر و سریع تر امکان پذیر می سازد.

توسعه پایدار شهری

بنا بر تعریف پیتر هال:توسعه پایدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین می کند.

از نظر کالبدی توسعه پایداری شهری یعنی تغییراتی که در کاربری زمین و تراکم و حمل و نقل و اوقات فراغت به عمل می آید تا در طول زمان، شهر را از نظر زیست محیطی قابل سکونت و از نظر اقتصادی بادوام و از نظر اجتماعی همبسته نگه دارد.

نقطه مرکزی و کانون این سیستم ها و پایداریشان جمعیت انسانی است، به دلیل اینکه سلطه انسانها و فعالیتهایشان است که به طور قابل ملاحظه ای محیط جهانی را متاثر ساخته است.

الگوی شهری پایدار می تواند در شکل های مختلف و بیشماری بسته به تاریخ منطقه، فرهنگ، پایه اقتصادی، اقلیم و محیط و سیاست ها نمود پیدا کند.

مطالعات و طراحی پدافند غیر عامل راه آهن بافق