راه اندازی سامانه جامع خدمات مهندسین مشاور
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران طراح اولین سامانه نرم افزاری خدمات مهندسی مشاور

سامانه جامع مهندسین مشاور


سامانه خدمات مهندسین مشاور اولین سامانه حرفه ای ارائه کننده نیازهای شرکت های مهندسین مشاور

این سامانه با همکاری شرکت صنایع انفورماتیک سدید با ۱۵ سال سابقه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباط و شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران با ۴۰ سال سابقه فعالیت در حوزه مهندسین مشاور طراحی و تولید شده است

دسترسی به سامانه خدمات مهندسین مشاور

www.icr-consult.ir/ceis

محصول مهندسی شده

Tell what's the value for the
customer for this feature.

ظاهری حرفه ای

چیزی بنویسید که مشتری می خواهد بداند,
نه چیزی که شما می خواهید نشان دهید.

تجربه ای خوشایند

A small explanation of this great
feature, in clear words.

مطالعات امکان سنجی ایجاد پایانه چندمنظوره همدان