بررسی و طراحی پدافند غیرعامل ایستگاه راه آهن اصفهان
از سلسله پروژه های پدافند غیرعامل

ایستگاه اصفهان متشکل از بخش های خدمات مسافری، اداری و فنی، حفاظت و ایمنی و بخش سکو استاین ایستگاه ضمن گستردگی از بعد جغرافیا از ابنیه، تاسیسات و تجهیزات متعدد و متنوع الکتریکی و مخابراتی برخوردار بوده که در نقاط مختلف آن پراکنده شده انددر این طرح ضمن شناخت وضعیت ایستگاه اصفهان بر مبنای طیف تهدیدات با احتمال بالاتر تحلیلی کلان از بعد پدافند غیر عامل به لحاظ نقاط قوت و ضعف ارائه گردید که در نهایت منجر به تعیین راهبردها و ملاحظات لازم جهت ارتقای سطح امینت، کاهش آسیب­پذیری و پایدارای ایستگاه در برابر تهدیدات در کوتاه­مدت و بلندمدت خواهد شد.


 

در این پروژه موضوع پدافند غیرعامل بر اساس دسته بندی ذیل مطالعه و راهکارهای متناسب طراحی شد طراحی و اجرای مرکز کنترل و مدیریت بحران،‌طراحی و اجرای پناهگاه درجه ،طراحی و اجرای جانپناه در محوطه ایستگاه ، بازنگری در شبکه معابر محوطه با هدف محدودیت دسترسی به فضاهای فنی، عملیاتی و پشتیبانی ایستگاه،‌پیش­بینی ایستگاه محلی جهت کنترل و بازرسی تانکرهای حامل سوخت،‌مقاوم­سازی سازه­ای ساختمان­های پانل، برق و مخابرات،‌پیش­بینی تمهیدات لازم در نمازخانه، سوله ورزشی و همچنین برخی از منازل مسکونی جهت بهره­برداری از این فضاها به صورت چند منظوره،‌طراحی و اجرای واحد بهداری و اورژانس با امکانات مناسب در ایستگاه،‌طراحی و اجرای مرکز ارتباطات پشتیبان به همراه کابل مخابراتی پشتیبان در ایستگاه،‌رعایت فاصله مناسب ساختمان دیزل­ژنراتورها از ساختمان پست برق اصلی و پیش­بینی فضاهای مجزا برای هر یک از دیزل­ها (توصیه می­شود)،‌پیش­بینی سیستم علائم برای بخش مسافربری و نوسازی تجهزات سیستم علائم بخش باری ایستگاه،‌احداث مخازن سوخت جدید به صورت زیرزمینی و با مخازن کوچکتر (توصیه می­شود)،‌استفاده از مدل­های سازگار در طراحی بازشوهای ساختمان­های مختلف ایستگاه ،‌طراحی مناسب درب­های ورود و خروج و همچنین پنجره­ها با هدف کاهش آسیب وارده به ساختمان در زمان وقوع انفجار و همچنین تسهیل شرایط تخلیه اضطراری ،‌طراحی مناسب دریچه­های سیستم تهویه و هواکش­های ساختمان با هدف کاهش آسیب­پذیر و جلوگیری از نفوذ عوامل شیمیای و ورود غیرمجاز ،‌استفاده از خم 90 درجه در طراحی راهروهای طولانی ،‌طراحی مناسب نمای خارجی و داخلی ساختمان­ها و اجزا و هچنین درزهای انقطاع با هدف کاهش شدت موج انفجار.

 

راه اندازی سامانه جامع خدمات مهندسین مشاور
شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران طراح اولین سامانه نرم افزاری خدمات مهندسی مشاور