مطالعات و طراحی پدافند غیر عامل راه آهن بافق

ایستگاه راه‌آهن بافق یک ایستگاه تشکیلاتی به شمار می‌روددر بین انواع ایستگاه‌ها، ایستگاه‌های تشکیلاتی به خاطر نقششان در بهره‌برداری از خطوط ریلی و نیز وجود تأسیسات حیاتی در آن نظیر اتاق کنترل، مراکز بی‌سیم و ارتباطات، تجهیزات عملیاتی، مخازن سوخت، ساختمان مرکزی و مدیریت عملیات سیر و حرکت منطقه در سطح کشوری حائز اهمیت می‌باشند و هرگونه آسیب واردشده بر آن‌ها می‌تواند بر عملکرد سامانه حمل‌ونقل ریلی کشور به‌صورت مستقیم تأثیر گذاشته و آن را دچار اختلال و بحران ساز

در این پروژه انواع تهدیدات نظامی و امنیتی در سه دسته حملات نرم از جمله حملات سایبری و خرابکاری ها ،‌حملات نیمه سخت از جمله بمب های الکترومغناطیسی و حملات سخت از جمله انواع عملیات بمب گذاری،‌بیوتروریسم و عملیات انتحاری و عملیات نظامی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و طرح های متناسب ارائه گردید

گزارش راهبردهای پدافند غیرعامل در سایت ایستگاه ارائه خواهند شدبه همین منظور در گام اول در تدوین این فصل، ابتدا به مطالعه بستر طرح در وضع موجود با استفاده از اسناد موجود و نتایج حاصل از بازدیدهای میدانی صورت گرفته، در دو سطح پرداخته خواهد شد:

بررسی ایستگاه راه‌آهن بافق از منظر ملاحظات پدافند غیرعامل در دو سطح صورت پذیرفت:

1.     بررسی محدوده پیرامون ایستگاه راه‌آهن بافق

2.     محدوده ایستگاه راه‌آهن بافق.

سپس با توجه به مطالعات صورت گرفته ابنیه موجود در محدوده ایستگاه راه‌آهن بافق به لحاظ اهمیت از منظر پدافند غیرعامل درجه‌بندی‌شده و امکانات، امتیازات، نیازها و محدودیت‌های بستر طرح در دو سطح مذکور شناسایی خواهند شددر نهایت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، مسائل شناسایی شده در محدوده ایستگاه راه‌آهن بافق و استاندارهای موجود در زمینه پدافند غیرعامل، به ارائه راهبردهای لازم برای توسعه ایستگاه راه‌آهن بافق پرداخته خواهد شد.

بنا بر مطالعات صورت گرفته ایستگاه راه‌آهن بافق به واسطه موقعیت استقرار، مساحت، کاربری‌های هم‌جوار، نقش ویژه در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور و ... دارای امتیازات، امکانات، نیازها و محدودیت‌های متعدد است

طراحی مقدماتی توسعه اراضی راه آهن جلفا با رویکرد توسعه حمل و نقل محور