کتاب رویکرد اقتصادی توسعه حمل و نقل محور
650,000.00 ﷼ 650,000.00 ﷼ 650000.0 IRR
مسائل مربوط به حمل و نقل در شهرها يکی از چالش هاي عمده دولت ها در عرصه سياسي حاضر است.توسعه حمل و نقل محور یک الگوی جامع توسعه ای است که بر اساس استفاده از سامانه های حمل و نقل همگانی و تاثیرات آن در توسعه و اهداف دراز مدت شهرسازی پایه گذاری می شود.طراحيTOD نقشي عمده در بهسازي محيط و اثر بخشي استفاده از آن مناطق دارد
فیلم کارگاه راه آهن سنندج
1,500,000.00 ﷼ 1,500,000.00 ﷼ 1500000.0 IRR