خط مشی مدیریت کیفیت

شرکت مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران در راستای اهداف آرمانی خود که نیل به بالاترین سطح از استانداردهای ملی و بین‌المللی جهت جلب رضایت کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی می‌باشد.

ضمن تنظیم و اجرای برنامه‌های استراتژیک سازمانی، بدینوسیله تعهد خود را نسبت به اجرا و بازبینی‌های مورد‌نیاز جهت استمرار خط مشی مدیریت کیفیت بر اساس اصول زیر اعلام می‌نماید.

1- افزایش رضایت کارفرمایان از طریق

 • برقراری تعامل بیشتر با کارفرمایان
 • افزایش کیفیت خدمات مهندسی مورد تعهد
 • ارائه خدمات موضوع قرارداد در مدت مقرر
 • افزایش سرعت پاسخگویی به خواسته‌های کارفرمایان

2- افزایش بهره‌وری کارکنان از طریق

 • برقراری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی
 • برقراری نظام پیشنهادات و استفاده از نظرات کارکنان
 • تأمین امکانات و محیط کاری مناسب
 • ایجاد انگیزه با به‌کارگیری روش‌های نوین انگیزشی

3- بسترسازی جهت حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق

 • ایجاد ارتباط و همکاری با شرکت‌های معتبر جهانی
 • برقراری سیستم‌های مدیریتی و سازمانی مناسب
 • استفاده از مدیران و متخصصان مجرب در زمینه پروژه‌های بین‌المللی
 • برقراری سیستم‌های مناسب مالی-اداری
 • استفاده از تجارب موفق جهانی
 • به کارگیری سیستم‌های نوین پایش بازار