چشم انداز و ماموریت

مأموریت

ارائه خدمات مهندسی، نظارت، میریت پیمان، مدیریت پروژه‌ها، امکان سنجی اقتصادی و سرمایه‌گذاریدر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی و ارزش آفرینی دائمی برای تمامی ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، کارکنان و مشتریان در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت بین‌المللی.

چشم‌انداز

شرکت پژوهشهای ساختمانی ایران در افق 5 ساله خود در جایگاه 3 شرکت صادر کننده خدمات مهندسی در کشور و دارای شعب بین‌المللی در کشورهای منطقه خواهد بود.

اهداف