اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران

پروژه‌های فرودگاهی

مطالعات بازنگری طرح جامع فرودگاه بندرعباس
مطالعات بازنگری طرح جامع فرودگاه بندرعباس

شناخت وضع موجود فرودگاه، تحلیل طرح جامع پیشین، معرفی فرودگاههای همجوار در ایران و منطقه، بررسی انواع سیستم های حمل و نقل موجود در…... ادامه

ترمینال بین المللی و حج فرودگاه تبریز
ترمینال بین المللی و حج فرودگاه تبریز

طراحـی ساختمان ترمینال بین المللی فرودگاه تبریز بر اساس پیش بینی پذیرش 800 نفر مسافر برای دو پرواز همزمان در محوطه فرودگاه انجام …... ادامه

برج مراقبت و ساختمانهای جنبی فرودگاه ابوموسی
برج مراقبت و ساختمانهای جنبی فرودگاه ابوموسی

خدمات مهندسی این پروژه شامل تکمیل نقشه های اجرائی و نظارت بر احداث ساختمان های برج مراقبت ، آتش نشانی ، هواشناسی ، نیروی انتظامی …... ادامه

کارگاه تعمیرات موتور «هما» در فرودگاه مهرآباد
کارگاه تعمیرات موتور «هما» در فرودگاه مهرآباد

توسعه ساختمــان  مجاور کارگاه موتور  موجود در 4 طبقه با فضای اصلی به مساحت 520 مترمربع و حداکثر ارتفاع 5/14 متر و تعبیه…... ادامه

ساختمان پشتیبانی «هما» در فرودگاه بین المللی امام خمینی
ساختمان پشتیبانی «هما» در فرودگاه بین المللی امام خمینی

طراحی و ارائه خدمات مهندسی ساختمان پشتیبانی برای خدمات فرودگاهی «هما» برای استفاده در اولین مرحله بهره برداری در محوط…... ادامه

ترمینال و ساختمان های جنبی فرودگاه اردبیل و فرودگاه سراوان
ترمینال و ساختمان های جنبی فرودگاه اردبیل و فرودگاه سراوان

پروژه شامل مجموعه ساختمان های فرودگاه اردبیل شامل ترمینال ، تکنیکال بلاک ، آتش نشانی ،پاویون، تعمیرگاه، مهمانسرا، هواشناسی، سوختگ…... ادامه

ترمینال و مجموعه ساختمان های فرودگاه سراوان
ترمینال و مجموعه ساختمان های فرودگاه سراوان

در این پروژه مطالعات پایه و بررسی مبانی طراحی ترمینال های فرودگاهها با توجه به ضوابط و استانداردهای بین المللی انجام گردیده و طرح…... ادامه

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد