اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
خدمات مشاوره ای درتعدادی ازایستگاه های راه آهن (1383-1378)

خدمات طراحی و مهندسی انجام شده در ایستگاه های واقع در شبکه راه آهن کشور

- طراحی تأسیسات برق،روشنائی،برق اضطراری،توزیع آب و کارهای سیویل ایستگاههای محور اردکانچادرملو

- طراحی ساختمان ها و محوطه ایستگاه مسافری و ساختمان های جنبی و بلوار دسترسی ایستگاه 

-ساختمان مبادله و علائم ایستگاه مرزی سرخس در 4 طبقه شامل فضاهای رله و ارتباطات ، مأمورین ترافیک و پانل

- طراحی و تهیه نقشه های اجرائی ساختمان های عملیاتی و محوطه ایستگاه راه آهن بم                 

- طراحی و تهیه نقشه های اجرائی بارانداز مسقف و انبار تجهیزات ارتباطات و علائم الکتریکی ایستگاه راه آهن تهران

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد