اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاههای راه آهن در محور بافق - مشهد (1381-1380)

ایستگاه تشکیلاتی تربت حیدریه با مجموعه ساختمان ها به مساحت 7000 مترمربع در 100 هکتار زمین محوطه در مسیر 1000 کیلومتری راه آهن بافق-مشهد، همچنین ایستگاههای کاشمر ، بجستان ، جندق ، کلیه ایستگاههای بین راهی ، ساختمان های تعمیرگاهی و سرویس لکوموتیوها در ایستگاه طبس در همین محور توسط مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران طراحی گردیده و اسناد مناقصه تهیه گردیده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد