اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
راه آهن در محور گرگان - مشهد (ادامه دارد-1390)

مطالعات مهندسی برای سیستم ردیابی، سیگنالینگ ، ارتباطات و بهره برداری راه آهن گرگان – مشهد بطول تقریبی 580 کیلومتر واقع در شمال شرقی ایران خدمات شامل تعیین محل و الزامات مورد نیاز برای احداث ترمینال مسافری، ساختمانهای جانبی راه آهن.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد