اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مدیریت طرح مطالعات جامع و راهبردی ایستگاههای مهم و تشکیلاتی راه آهن (ادامه دارد -1396)

امروزه وسعت شبکه خطوط راه‌آهن یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورهاست. از این رو گسترش این شبکه مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا میباشد. کشور ما ایران نیز از این امر مستثنی نیست . چرا ‌که ایمنی بالا و اقتصادی بودن سفرهای ریلی در کشور، سبب استقبال روز افزون مسافرین از خدمات مسافری راه‌آهن و توجه بیشتر صاحبان کالا به استفاده بیشتر از حمل و نقل ریلی گردیده است. با توجه به لزوم گسترش صنعت حمل و نقل ریلی در کشور، بدیهی است که بایستی این گسترش در تاسیسات زیربنایی صنعت حمل و نقل ریلی از جمله ارتقاء و گسترش ایستگاه ها روی دهد. به عبارت دیگر با توجه به افزایش آمار استقبال کنندگان از راه آهن در بخش های مسافری و باری، افزایش تعداد ناوگان، افزایش سرعت و غیره، توسعه شبکه خطوط راه آهن به لحاظ کمی و کیفی توجه جدی تری را می طلبد.

در این راستا انجام :

مطالعه در حوزه نفوذ مشخص و افق طرح 20 ساله

مطالعه طرحهای فرادست شهری جهت تعامل ایستگاه با شهر

مطالعه ترافیک برون شهری جهت بررسی تقاضا بار و مسافر ایستگاه در افق طرح

مطالعه ترافیک درون شهری جهت تعامل با سایر مدهای حمل و نقل شهری

بررسی سایر طرحهای تاثیر گذار در توسعه 20 سال آینده ایستگاه راه آهن 

سایر مطالعاتی که فهرست آنها در فصل اول به تفضیل بیان گردیده است

با توجه به اهمیت ایستگاهها به لحاظ قرارگیری در کلان شهر ، شهرهای متوسط و یا بدلیل اهمیت آنها از جهت جابجایی بار و یا نقش اتصال شبکه ریلی کشور مطالعات در سه سطح در 29 ایستگاه راه آهن کشور به شرح ذیل صورت گرفته است.

مطالعات جامع و راهبردی 

این دسته از مطالعات جهت 7 ایستگاه اهواز، اصفهان، تبریز، کرج، گرگان و طبس انجام می گردد. 

مطالعات جامع ایستگاهی 

در سطح مطالعات سایر ایستگاههای مهم و تشکیلاتی راه آهن که بلحاظ واقع شدن در شهرهای متوسط و با اهمیت، چه از نظر حمل بار و یا مسافر به مطالعات شهری بهمراه مطالعات ریلی نیاز داشته اند، مطالعات جامع ایستگاهی در 18 ایستگاه به شرح ذیل انجام می گردد.

ری، گرمسار، ورامین، اسلامشهر، سمنان، شاهرود، ساری، قائم شهر، قزوین، زنجان، اراک، اندیمشک، درود، خرمشهر، بندر امام خمینی، کرمان، یزد و بافق. 

مطالعات ساماندهی ایستگاهی 

در این سطح از مطالعات جهت 4 ایستگاه سیرجان، مراغه، پل سفید و دامغان در حوزه نفوذ مشخص و افق 20 ساله در قالب 15 گزارش،  مطالعات انجام می گردد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد