اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات اقتصادی مجتمع های ایستگاهی خطوط 1 و 2 و 3 و 4 قطار شهری مشهد (1393-ادامه دارد)

هدف از این مطالعه امکان سنجی اقتصادی احداث مجتمع های تجاری، فرهنگی و خدماتی در کنار  ایستگاه های خطوط (1، 2، 3 و4) قطار شهری مشهد است. در این بررسی ایستگاه های تعبیه شده در مسیر خطوط قطار شهری مشهد از نظر مولفه های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و ایستگاه هایی که توجیه اقتصادی و مالی دارند و همچنین از لحاظ مهندسی و فنی نیز قابل توجیه هستند انتخاب میشوند. برای ایستگاه های هدف کاربری های به لحاظ نوع خدمات ارائه شده، تعداد طبقات و مقیاس آن ها تعیین می شود. در انتها ارزیابی اقتصادی و مالی به طور خاص برای ایستگاه های منتخب صورت گرفته، همچنین تحلیل حساسیت به لحاظ برخی از پارامترهای مهم اقتصادی انجام می شود.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد