اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات اقتصادی مجتمع های ایستگاهی خطوط 1 و 2 و 3 و 4قطار شهری مشهد (1392-1393)

در این بررسی ایستگاه های تعبیه شده در مسیر خطوط قطار شهری مشهد به لحاظ امکان سنجی برای احداث مجتمع های تجاری، فرهنگی و خدماتی از نظر مولفه های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و ایستگاه هایی که از لحاظ مهندسی و فنی همچنین اقتصادی-مالی قابل توجیه هستند انتخاب شده و تحلیل حساسیت به لحاظ برخی از پارامترهای مهم اقتصادی بر روی آنها انجام شده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد