اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مشاور همکار کارفرما جهت تکمیل محور اصفهان-شیراز( 1396- ادامه دارد )

هدف از این پروژه تکمیل راه آهن محور اصفهان - شیراز و استفاده از حداکثر امکان کارفرما در حوزه خدمات قابل واگذاری در زمینه امور مهندسی و مشاوره ، یکسان سازی نحوه نظارت بر پیمانکاران و کاهش هزینه های اجرایی می باشدکه با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه و ضرورت بهبود وضعیت کیفی و کمی صنعت ریلی کشور انجام می شود. این پروژه همچنین مطالعات مربوط به احداث و تکمیل ساختمان ایستگاه ها، مطالعات زیرسازی، پل، تونل، روسازی، بهره برداری و سایر مطالعات مقتضی را نیز شامل می گردد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد