اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات امکان سنجی ایجاد پایانه چند منظوره خط 3 قطار مشهد(1394-1396)

هدف، حمل و نقل یکپارچه دسترسی به کالاها، منابع و خدمات در عین کاهش نیاز به سفر و هزینه های پراکنده مدیریتی انواع سیستم های حمل و نقل است.در این پروژه ضمن نگاه به تعاریف انواع پایانه های چند منظوره و امکان سنجی تجمیع شیوه های مختلف حمل و نقل، کاربری های مختلف را در جایگاه مکانیابی شده مشخص و نحوه ارتباط شبکه ها و راههای دسترسی مختلف به این پایانه را تعیین می نماید.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد