اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
محوطه های مسکونی و جنبی تلمبه خانه های مسیر خط لوله مارون - اصفهان (1361-1360)

طراحی سیویل و تأسیسات زیربنائی محوطه های جنبی 6 تلمبه خانه و 5 مجموعه مسکونی در مسیر خط لوله نفت مارون / اصفهان ، تکمیل طراحی معماری ،تأسیسات برقی و مکانیکی و تهیه جزئیات اجرائی 20 تیپ ساختمان های پیش ساخته خریداری شده از ایتالیا جمعاً به مساحت 320.000 مترمربع در 30 هکتار زمین در قالب این پروژه انجام شده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد