اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
کارخانه تولید کنتور گاز (1362)

خدمات پروژه شامل طراحی،تهیــه مشخصات فنــی ، اسناد مناقصــه و نظارت بر اجــرای عملیات مربوط به 12.000 مترمـربع ساختمانهای کارگاهی،اداری،رستوران و سرویس های مورد نیاز ماشین آلات و تجهیــزات صنعتــی،در 60.000 مترمربع زمین واقع در شرق تهران بوده است .

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد