اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
نمایندگی های شرکت داروپخش (1363-1362)

این مجتمع ها که شامل ساختمان های اداری ، انبار ، مهمانسرا ، نگهبانی و محوطه سازی می باشد جهت نگهداری داروهای تولیدی شرکت داروپخش در شهرستان های قم،زنجان و کرج طراحی و احداث گردیده است.خدمات ارائه شده شامل مطالعات، طراحی مقدماتی،تهیه نقشه‌های اجرائی،اسناد مناقصه و نظارت بر عملیات بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد