اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مجتمع متالوژی پودر ایران (1363-1361)

کارخانه تحت پوشش بانک صنعت و معدن ایران شامل کارخانه های پودر فلز و قطعه سازی ، ساختمان های اداری ، آزمایشگاه ، انبارها با سطح زیربنای 11.000 مترمربع در  زمینی به مساحت 25.000 مترمربع در شهرک صنعتی البرز قزوین احداث شده است . خط تولید کارخانه از شرکت مانسمان دماگ آلمان خریداری گردیده و کلیه هماهنگی های لازم برای تأمین سرویسها مورد نیاز با کارشناسان شرکت مذکور به عمل آمده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد