اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مجتمع اداری و فروش « هما » در تبریز (1375-1374)

طراحی و تهیه نقشه های اجرائی این ساختمان با زیربنای 3500 مترمربع در 3 طبقه شامل فضای انتظار مراجعین،کارکنان بخش فروش،بخش اداری،سالن گزارش نویسی و استراحت کارکنان،سالن اجتماعات،فروشگاه تعاونی،مهمانسرا در تبریز.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد