اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مجتمع قضائی شماره 2 شیراز (1377-1375)

ساختمان در 7 طبقه و 7.800 مترمربع شامل دادگاهها ، بخش های اداری ، بایگانی و فضاهای جنبی طراحی گردیده و خدمات شامل بازنگری محاسبات سازه ، تهیه نقشه های اجرائی معماری،تأسیسات برقی،تأسیسات مکانیکی،همچنین نظارت بر اجرای عملیات سازه بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد