اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
رستوران و امور اداری مجتمع اقامتی « هما » در رامسر (1375)

سـاختمـان رستــوران و امور اداری در مجتمــع اقامتی تفریحی کارکنان هما درساحل دریای خزر به مساحت 950 مترمربع شامل غذاخــوری ، تراس های پیرامونـی، آشپزخانه،ســرویس های بهداشتی،محل استراحت کارکنان،فضاهای اداری،حسابداری و تدارکات ، طراحی گردیده و نقشه های اجرائی آن تهیه شده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد