اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاهها و شهرک مسکونی راه آهن بندرعباس (1378-1372)

ایستگاه های تشکیلاتـی راه آهن در منطقه بندرعباس شامل مجموعه ایستگاه مسافری،ایستگاه انشعاب و ایستگاه مانوری با کلیه ساختمانهای اداری،تعمیرگاههای لکوموتیو و واگن ، آسایشگاه ، آتش نشانی و شهرک مسکونی کارکنان با 320 واحد مسکونی، مدارس ابتدائی و راهنمائی ، مهمانسرا ، مسجد ، فروشگاه با سطح زیربنای 85.000 مترمربع در 1100 هکتار زمین احداث گردیده است .خدمات مهندسی، طراحـی و نظارت بر اجرای عملیات ساختمـان ها و تأسیسات زیربنائی و شهری شامل شبکـه های توزیع برق ، مخابرات ، آبرسانی ، آتش نشانی ، جمع آوری و تصفیه فاضلاب ، همچنین حفاظت از خوردگی سازه ها ،جزء خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد