اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاههای تشکیلاتی راه آهن محور مشهد ـ سرخس (1378-1373)

مسیر راه آهن مشهد ـ سرخس به طول 165 کیلومتر دارای دو ایستگاه تشکیلاتی مهم می باشد . ایستگاه سرخس واقع در مرز ایران و ترکمنستان و مجاور منطقه ویژه اقتصادی به لحاظ تأسیسات بارگیری کانتینری ، تعمیرگاههای ناوگان ، سوختگیری و تعویض بوژی و ایستگاه شهید مطهری نیز به عنوان ایستگاه باری از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.این پروژه با بیش از 12.000 مترمربع زیربنا در 360 هکتار محوطه طراحی و احداث شده است،همچنین طرح تأمین و انتقال آب از رودخانه تجن به ایستگاه سرخس ، تأمین و انتقال آب و برق به ایستگاههای بین راهی و طراحی ساختمان ترمینال ایستگاه ترانزیت مسافری نیز در قالب این پروژه انجام گردیده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد