اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاههای تشکیلاتی راه آهن و شهرک های مسکونی در محور بافق ـ بندرعباس (1378-1362)

در طول 650 کیلومتر راه آهن بافق ـ بندرعباس ، مطالعات،طراحی تهیه نقشه های مقدماتی و اجرائی ، اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای تعداد 11 ایستگاه و 2 شهرک مسکونی انجام شده است. ایستگاهها با سطح زیربنای 55.000 مترمربع شامل ساختمان های اداری ، مسافری ، خدماتی، صنعتی و تعمیرگاهها مجموعاً در 850 هکتار زمین احداث گردیده و شهرک های 150 واحد مسکونی کارکنان راه آهن نیز در 26 هکتار زمین با تسهیلات رفاهی و عمومی شامل مهمانسرا ، رستوران ، مــرکز خرید ، درمــانگاه ، مدرسه و مسجد طراحی شده است . خدمات انجام شده در مورد محوطه ها شامل نقشه برداری ، طراحی سیویل و تأسیسات زیربنائی مــی باشد . شبکه انتقال آب به طول 20 کیلومتر بین ایستگاههای ملک آباد و خاتون آباد نیز در قالب این پروژه انجام شده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد