اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاه گیرنده اطلاعات ماهواره ای (1382-1380)

طرح مقاوم سازی و تغییرات ضروری و متناسب با نیازهای فعلی و برنامه ریزی های توسعه در ساختمان تجهیزات و ردگیری اطلاعات (T.R.F) واقع در ایستگاه گیرنده اطلاعات ماهواره ای ماهدشت کرج. کارهای تکمیلی مربوط به در سیستم های تأسیسات حرارت مرکزی مجموعه و همچنین احداث سکوهای محل نصب آنتن ها به پایان رسیده و پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد