اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
خدمات مشاوره ای درتعدادی ازایستگاه های راه آهن (1383-1378)

خدمات طراحی و مهندسی انجام شده در ایستگاه های واقع در شبکه راه آهن کشور   

- طراحی تأسیسات برق ، روشنائی ، برق اضطراری ، توزیع آب و کارهای سیویل ایستگاههای محور اردکان ـ چادرملو

- طراحی ساختمان ها و محوطه ایستگاه مسافری و ساختمان های جنبی و بلوار دسترسی ایستگاه

 -ساختمان مبادله و علائم ایستگاه مرزی سرخس در 4 طبقه شامل فضاهای رله و ارتباطات ، مأمورین ترافیک و پانل

- طراحی و تهیه نقشه های اجرائی ساختمان های عملیاتی و محوطه ایستگاه راه آهن بم

طراحی و تهیه نقشه های اجرائی بارانداز مسقف و انبار تجهیزات ارتباطات و علائم الکتریکی ایستگاه راه آهن تهران

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد