اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
گارمانوری آپرین (1383-1375)

با توجه به محدودیت های ایستگاه راه آهن تهران ، طرح احداث ایستگاه باری آپرین واقع در اسلامشهر برای قطارهای باری ورودی و خروجی و نگهداری کالا در 40 دستگاه انبار هر یک به مساحت 10.000 مترمربع مورد مطالعه قرار گرفته است.پروژه شامل مطالعات ، طراحی و خدمات مهندسی مربوط به 8 واحد از انبارها ، تعمیرگاههای لکوموتیو و واگن ، تأسیسات ذخیره سازی سوخت ، سوختگیری ، روغن گیری و شن گیری لکوموتیوها ، ساختمان های اداری ، خوابگاه ، حمل بار کانتینــری جمعـاً به مساحت تقریبی 86.000 مترمربع و شبکه های تأسیسات زیربنائی در 700 هکتارزمین محوطه بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد