اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ایستگاههای راه آهن در محور تهران – همدان - سنندج (ادامه دارد-1388)

مطالعات و ارائه خدمات فنی و مهندسی، تهیه نقشه های مقدماتی و اجرائی و خدمات نظارت بر اجرای پروژه ایستگاههای مسافری واقع در محور تهران – همدان –سنندج به طول 150 کیلومتر،با زیربنای تقریبی 17000 مترمربع در محوطه ها جمعاً به مساحت 700 هکتار می باشد. ایستگاههای مسافری فامنین، همدان، قروه و سنندج در این مسیر واقع شده اند.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد