اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ترمینال شماره 2 ایستگاه راه آهن مشهد (1392-ادامه دارد)

با توجه به تخصیص محوطه اختصاصی برای قطارهای سریع السیر در طرح جامع مشهد، و با توجه به محدود بودن سطح زیربنای موجود برای ارائه خدمات لازم، ایجاد ترمینال شماره دو در محوطه ایستگاه پیش بینی شده است.طراحی ترمینال شماره دو ایستگاه راه آهن مشهد به گونه ای است که کلیه عملیات شامل قبول و اعزام و سرویس به سالنهای مسافری به صورت متمرکز در مجموعه اجرا می گردد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد