اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات و طراحی مقدماتی خطوط 2 و 3 و 4 قطار شهری مشهد (1383-1387)

مطالعات و طراحی مقدماتی سیویل و در ادامه نیز طراحی پیشرفته برای کریدورهای 2 و 3 و 4 خطوط  قطار شهری مشهد شامل طرح ریزی مسیر ،بررسی ویژگی های اقتصادی و بررسی امکان ایجاد کاربری های جاذب سرمایه گذاری و خدماتی در مجاورت ایستگاهها ، ارائه گزینه های طرح ریزی اقتصادی در مجتمع های ایستگاهی (T.O.D) ، طراحی شبکه ترافیکی جایگزین در زمـان اجرا ، روش ها ،طراحی معماری اجرای خطوط، طراحی سازه ایستگاهها ، مرکز فرمان ، پارکینگ و تعمیرگاه ، پست های برق ، طراحی ابنیه فنی در طول مسیر ، سیستم و شبکه هدایت و دفع آب های سطحی و زیرزمینی و زهکشی درحین اجراء ، طراحی روش اجرای مسیر با توجه به مطالعات شهرسازی و مشخصات فنی ، انجام محاسبات ، طراحی مقدماتی و تهیه نقشه های لازم در ارتباط با تونل،تقاطع های غیرهمسطح با شبکه معابر،تأسیسات ایستگاهها،برآورد هزینه اجراء ، ارائه برنامه زمان بندی ، تدوین لیست آزمایش های مورد نیاز ، تهیه اسناد مناقصه EPC

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد