اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات طرح احداث مترو تهران

مطالعات پایه و آشنائی با مبانی طراحی مترو در جهان و بررسی کارهای انجام شده توسط شرکت فرانسوی سفرتو در خصوص شبکه قطار شهری تهران ، ارائه طرح برای ایستگاههای روزمینی بهشت زهرا ، کهریزک و شهرسنگ،شامل تهیه گزارش پایه ، گزارش های اختصاصی ایستگاهها در مورد بررسی های شهری ، ترافیکی ، معماری ، تأسیسات ساختمان ها ، تأسیسات شهری و برآورد هزینه بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد