اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات ایستگاه F در خط 2 قطار شهری کرج

ایستگاه زیرزمینی F در محل تقاطع خیابان شهید بهشتی و بلوار 45 متری گلشهر ، با 5/17 متر عمق ریل نسبت به سطح خیابان در تراز اصلی طراحی شده است ، تراز فوقانی به فضای زیرگذر و تجاری اختصاص یافته ، تراز میانی سالن برای فروش بلیط و سالن زیرین با دو سکو به عرض 4 متر و طول 160 متر و تأسیسات ویژه در نظر گرفته شده است . مجموع سطح زیربنای ایستگاه با احتساب مستحدثات در تراز خیابان و تراز زیر سکو تقریباً 12.500 مترمربع می باشد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد