اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
طرح راهبردی و جامع ایستگاه راه آهن مشهد

بررسی کل منطقه و شهر مشهد ، مطالعات وضع موجود ایستگاه ، مطالعات عمومی اجتماعی ـ اقتصادی ایستگاه ، شناخت تشکیلات و سازمان اداری ، مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل ریلی ایستگاه، مطالعات زیست محیطی و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی،ارائه طرح راهبردی و تهیه طرح جامع. طرح جامع و راهبردی پروژه به تصویب نهایی رسیده است و طرح تفصیلی فاز یک تأسیسات برقی و مکانیکی و تهیه نقشه های اجرایی مخازن سوخت در دست انجام می باشد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد