اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات و طراحی سیویل فاز یک پیشرفته خط 4 قطار شهری مشهد (1393-1392)

طراحی معماری کلیه ایستگاهها و ساختمانهای محور، طراحی سازه ایستگاهها، مرکز فرمان، پست های برق، طراحی ابنیه فنی در طول مسیر، جمع بندی نهایی و انجام محاسبات، طراحی مقدماتی و تهیه نقشه های لازم در ارتباط با طراحی تونل ها، طراحی تقاطع های غیر همسطح با شبکه های معابر، مسیل ها و رودخانه ها، طراحی تاسیسات مکانیکی ایستگاهها، تونل و مسیر، مرکز فرمان و پستهای برق، تهیه نقشه های فاز پیشرفته، روش اجرای اجزاء خط 4، برآورد هزینه اجرای پروژه، ارائه برنامه زمان بندی اجرا، تدوین لیست آزمایش های مورد نیاز، ارائه و معرفی کامل جداول نازک کاری تمام فضاها، شرکت در سمینارهای مشترک با ذینفعان پروژه، شرکت در کار گروههای تخصصی جهت تبادل اطلاعات با تمرکز بر موضوع بهره برداری.  

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد