اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
بررسی تأثیر عایقکاری بر بار حرارتی و برودتی ساختمان

پروژه تحقیقاتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور با هدف نشان دادن اهمیت استفاده از عایق به صورت کمی و کیفی و در قالب مباحثی چون نگاهی به وضعیت عایقکاری ساختمان در ایران و سایر کشورها،گونه بندی عایق های حرارتی،تدوین روش های عایقکاری در ساختمان ، محاسبات هزینه و نرخ بازگشت سرمایه،تدوین حداقل ها برای تعیین الزامات قانونی،انجام گردیده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد