اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ترمینال و مجموعه ساختمان های فرودگاه سراوان

در این پروژه مطالعات پایه و بررسی مبانی طراحی ترمینال های فرودگاهها با توجه به ضوابط و استانداردهای بین المللی انجام گردیده و طرح جامع محوطه ، همچنین نقشه های ترمینال ، برج مراقبت ، آتش نشانی ، مهمانسرا و سایر تأسیسات جنبی فرودگاه جمعاً به مساحت 12.000 مترمربع تهیه شده است .

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد