اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ساختمان پشتیبانی «هما» در فرودگاه بین المللی امام خمینی

طراحی و ارائه خدمات مهندسی ساختمان پشتیبانی برای خدمات فرودگاهی «هما» برای استفاده در اولین مرحله بهره برداری در محوطه فرودگاه بین المللی امام خمینی. این ساختمان با سطح زیربنای 4500 مترمربع شامل بخشهای مهندسی و تعمیرات ، تدارکات ، تجهیزات کمکی هواپیمـا ، واحد حمل و نقل زمینی ، کیترینگ ، پزشکی و کمک های اولیه ، حراست ، خدمات فرودگاهی ، پشتیبانی و خدمه پروازی می باشد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد