اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
کارگاه تعمیرات موتور «هما» در فرودگاه مهرآباد

توسعه ساختمــان  مجاور کارگاه موتور  موجود در 4 طبقه با فضای اصلی به مساحت 520 مترمربع و حداکثر ارتفاع 5/14 متر و تعبیه یک دستگاه جرثقیل سقفی با ظرفیت 3 تن و سایر فضاهای مورد نیاز شامل اتاق تست موتور ، سکوی استقرار موتور کمکی هواپیما ، اتاق کنتــرل ، اتاق (LOAD ) ، دفاتر اداری « هما » در محوطه فرودگاه مهرآباد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد