اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
برج مراقبت و ساختمانهای جنبی فرودگاه ابوموسی

خدمات مهندسی این پروژه شامل تکمیل نقشه های اجرائی و نظارت بر احداث ساختمان های برج مراقبت ، آتش نشانی ، هواشناسی ، نیروی انتظامی و محوطه سازی به مساحت 2500 مترمربع در فرودگاه جزیره ابوموسی بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد