اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
ترمینال بین المللی و حج فرودگاه تبریز

طراحـی ساختمان ترمینال بین المللی فرودگاه تبریز بر اساس پیش بینی پذیرش 800 نفر مسافر برای دو پرواز همزمان در محوطه فرودگاه انجام شده و شامل بخشهای عمومی،مسافران خروجی،مسافران ورودی،پشتیبانی و  اداری تقسیم می گردد. ساختمان جمعاً به مساحت 15.000 مترمربع در یک طبقه همکف،نیم طبقه بالای آن و 2 طبقه زیرزمین طراحی شده،حداکثر ارتفاع آن 15 متر  می باشد . خدمات شامل تهیــه نقشــه های اجرائی،برآورد هزینه و اسناد مناقصه بوده است.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد