اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
مطالعات و طراحی پایانه چند منظوره غرب مشهد واقع در اراضی الهیه (1397-ادامه دارد)

باتوجه به نیاز طرح تفصیلی مصوب در محدوده پایانه چند منظوره غرب مشهد، پروژه فوق با محوریت بررسی موارد ذیل تعریف می گردد:بررسی کلی در مقیاس شهر، مطالعات اقلیمی، بررسی نظام کالبدی و سیما و منظر شهری، مطالعات زیست محیطی، مطالعات پدافند غیرعامل، بررسی نظام حرکت و دسترسی، بررسی نظام عملکردی، بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین، بررسی نظام تاسیسات و زیرساختهای شهری، بررسی محیط حقوقی و اقتصادی، بررسی نظام اجتماعی-فرهنگی، بررسی نیازهای حمل نقل درون شهری و برون شهری، طرح تفصیلی پیشنهادی، انجام مطالعات مالی و اقتصادی.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد