اتوماسیون اداری EN مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی ایران
طرح تفصیلی، طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه آهن مشهد(1395- ادامه دارد)

با توجه به چشم انداز برنامه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران، موضوع افزایش ظرفیت ایستگاه راه آهن مشهد و پیش بینی تعداد مسافرین جابه جا شده در سال 1410 (افق طرح) به 26 میلیون مسافر در سال مطرح می باشد. مطالعات طرح تفصیلی، در ارتباط با طرح راهبردی و جامع ایستگاه راه آهن مشهد شامل: مطالعات ترافیک ریلی، ساماندهی، روسازی، علائم و ارتباطات، سکوها و آرایش خطوط موجود ترمینال شماره 2، طرح روسازی بالاستی و بتنی، ساماندهی ترمینال شماره یک، فضاهای عمومی، محوطه ایستگاه و میدان راه آهن، طرح اتصال ترمینال های ایستگاه راه آهن به ایستگاه  F2قطار شهری مشهد، تحلیل های سازه ای، مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان اصلی، مطالعات فنی پل های خیابان طبرسی، تاسیسات مکانیکی و برقی غیر ساختمانی می باشد.

Powered by Froala Editor

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «مهندسین مشاور پژوهشهای ساختمانی» می باشد