کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
مساحت کل: 10000 متر مربع
نوع قرارداد: مطالعات و طراحی