کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
نوع قرارداد: مطالعات، شهرسازی، ریلی و ساختمانی
مساحت کل: 170 هکتار