کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
نوع قرارداد: مدیریت طرح
تعداد ایستگاه‌های مورد مطالعه:29