کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
مساحت:170 هکتار
نوع قرارداد: مطالعات، شهرسازی، ریلی و ساختمانی