کارفرما: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
نوع قرارداد: مطالعاتی و طراحی